Výběrové řízení do IKSP-pozice výzkumný pracovník-psycholog/psycholožka

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník-psycholog/psycholožka. Veškeré informace o pozici a výběrovém řízení naleznete zde.