O NÁS

Česká kriminologická společnost (ČKS) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odbornou veřejností, která se zabývá kriminalitou a jiným rizikovým jednáním. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí. ČKS aktivně podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologického vědění a podporuje výuku kriminologie na středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Výbor ČKS

  • Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.předseda​
  • PhDr. Jan Tomášek, Ph.D., místopředseda
  • Mgr. Martina Novopacká (Pešková), výkonná tajemnice

Členové výboru

  • JUDr. Jakub Drápal M.Phil., Ph.D.
  • Mgr. Petr Kupka, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
  • PhDr. Miroslav Scheinost

KONTAKT

Adresa

Náměstí Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1
IČO 22750045

Telefon

+420 607 216 981

Email

info@czkrim.cz

Buďte s námi v kontaktu

Nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
+420 607 216 981
info@czkrim.cz