KRIMINOLOGICKÉ DNY 2024

KRIMINOLOGICKÉ DNY 2024

Česká kriminologická společnost ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni pořádá ve dnech 19. – 21. června 2024 jedenáctý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Konference se uskuteční v Plzni, v budově děkanátu FF ZČU (Sedláčkova 38) a v okolních budovách.

Pozvánku naleznete zde

 

Na konferenci se prosím přihlašujte pomocí formuláře zde.

Přihlášení je možné nejpozději do 7. 4. 2024.

Následně obdržíte e-mail s variabilním symbolem k úhradě účastnického poplatku.

O schválení abstraktu budete informováni samostatným e-mailem.

Program bude zveřejněn.

Poplatky za konferenci lze  uhradit převodem na účet č.:
107-2182110217/0100. Po předchozí domluvě lze platit hotově na místě.
a to nejpozději do 30. května 2024.
Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno účastníka/účastníků,

Výše účastnických poplatků činí:
základní poplatek - 3000 Kč
členové ČKS - 2200 Kč
studenti a studentky - 1500 Kč.

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

V případě neúčasti na společenském večeru se z částky odečítá 800 Kč.

Společenský večer se uskuteční druhý konferenční den od 19:00. Prostory budou upřesněny.

Konference proběhne ve dnech 19.-21. června 2024.

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference. Je možné přihlásit také poster.

Poster prezentace
Váš poster by měl být ideálně ve formátu A1. Pokud máte jiný formát, prosím informujte tajemníka.

Členská schůze proběhne v rámci konference. O přesném datu, času a místě budete včas informováni.
Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, máte možnost zplnomocnit jiného člena ČKS, aby Vás na schůzi zastupoval, a to včetně udělování hlasů do voleb výboru a kontrolní komise ČKS. K udělení plné moci prosím využijte formulář níže.

Plná moc

Ubytování i stavování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení:

Ubytování v docházkové vzdálenosti od konference:

 

Stravování:

Během konference budou k dispozici pravidelné coffee breaks s občerstvením. V rámci společenského večera bude buffetová večeře. Další stravování si účastníci hradí a zajišťují sami.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Konference se uskuteční v Plzni, v budově děkanátu FF ZČU (Sedláčkova 38) a v okolních budovách.

 

Konference proběhne ve dnech 19.-21. června 2024.

 

Na konferenci se prosím přihlašujte pomocí formuláře zde.

Přihlášení je možné nejpozději do 7. 4. 2024.

Následně obdržíte e-mail s variabilním symbolem k úhradě účastnického poplatku.

O schválení abstraktu budete informováni samostatným e-mailem.

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č.:
107-2182110217/0100,
a to nejpozději do 30. května 2024.
Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno účastníka/účastníků.

Výše účastnických poplatků činí:

základní poplatek (nečlenové ČKS) – 3 000 Kč
členové ČKS – 2 000 Kč
studující- 1500 Kč

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

Při neúčasti na společenském večeru se z registračního poplatku odečítá 800 Kč (nutné vyplnit předem v registračním formuláři).

Program bude zveřejněn po skončení registrace do 30.4.

Panely budou sestaveny na základě tematické blízkosti. Vzhledem ke každoročnímu vysokému počtu přihlášených příspěvků není možné přizpůsobovat program individuálním časovým preferencím.

Změna je programu je vyhrazena.

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference. Je možné přihlásit také poster.

Poster prezentace
Váš poster by měl být ideálně ve formátu A1. Pokud máte jiný formát, prosím informujte tajemnici.

Ano, jako každý rok v rámci konference proběhne členská schůze ČKS.
Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, máte možnost zplnomocnit jiného člena ČKS, aby Vás na schůzi zastupoval. K udělení plné moci prosím využijte formulář níže.

Datum a program členské schůze bude zveřejněn společně s programem konference.

Plná moc ke stažení

Ubytování i stavování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení:

Ubytování v blízkosti konference:

Buďte s námi v kontaktu

Nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
+420 607 216 981
info@czkrim.cz

KONTAKT

Adresa

Náměstí Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1
IČO 22750045

Telefon

+420 607 216 981

Email

info@czkrim.cz