KRIMINOLOGICKÉ DNY 2023

KRIMINOLOGICKÉ DNY 2023

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve dnech 19. – 21. června 2023 jubilejní desátý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Konference se uskuteční v Praze v budově Právnické fakulty - nám. Curieových 7, Praha. 

 

 

Na konferenci se prosím přihlašujte pomocí formuláře zde.

Přihlášení je možné nejpozději do 30. 4. 2023.

Následně obdržíte e-mail s variabilním symbolem k úhradě účastnického poplatku.

Program naleznete zde.

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č.:
107-2182110217/0100,
a to nejpozději do 30. května 2023.
Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno účastníka/účastníků,

Výše účastnických poplatků činí:
základní poplatek - 2000 Kč
členové ČKS - 1500 Kč
studenti a studentky - 1200 Kč.

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

Společenský večer se uskuteční první konferenční den od 19:00
v prostorech Právnické fakulty (Bazén).

Konference proběhne ve dnech 19.-21. června 2023.

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference. Je možné přihlásit také poster.

Poster prezentace
Váš poster by měl být ideálně ve formátu A0. Pokud máte jiný formát, prosím informujte tajemníka.

Ano, jako každý rok v rámci konference proběhne 19. 6. v 17:45 v aule Právnické fakulty členská schůze ČKS.
Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, máte možnost zplnomocnit jiného člena ČKS, aby Vás na schůzi zastupoval, a to včetně udělování hlasů do voleb výboru a kontrolní komise ČKS. K udělení plné moci prosím využijte formulář níže.

Program členské schůze

Plná moc

Ubytování i stavování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení:

Ubytování v blízkosti konference:

 

Stravování v blízkosti konference:

V rámci konference je možné navštěvovat univerzitní menzu. V blízkosti fakulty je také mnoho stravovacích zařízení.

Druhý konferenční den jsou návštěvníci zváni na akci Yellow Ribbon Run, a to jak pasivně, tak  aktivně. Pro účastníky/účastnice konference, kteří jsou zároveň členi/členky ČKS, nabízíme uhrazení běžecké štafety. Pokud nechcete běžet sami,
můžete běžce podpořit a zúčastnit se doprovodného programu. Tento rok je tématem běhu Ženy ve vězení. Všechny informace naleznete zde.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Konference se uskuteční v Praze v budově Právnické fakulty – nám. Curieových 7, Praha. 

Konference proběhne ve dnech 19.-21. června 2023.

 

Na konferenci se prosím přihlašujte pomocí formuláře zde.

Přihlášení je možné nejpozději do 30. 4. 2023.

Následně obdržíte e-mail s variabilním symbolem k úhradě účastnického poplatku.

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č.:
107-2182110217/0100,
a to nejpozději do 30. května 2023.
Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno účastníka/účastníků,

Výše účastnických poplatků činí:
základní poplatek – 2000 Kč
členové ČKS – 1500 Kč
studenti a studentky – 1200 Kč.

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

Program naleznete zde.

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference. Je možné přihlásit také poster.

Poster prezentace
Váš poster by měl být ideálně ve formátu A0. Pokud máte jiný formát, prosím informujte tajemníka.

Ano, jako každý rok v rámci konference proběhne 19. 6. v 17:45 v aule Právnické fakulty členská schůze ČKS.
Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, máte možnost zplnomocnit jiného člena ČKS, aby Vás na schůzi zastupoval, a to včetně udělování hlasů do voleb výboru a kontrolní komise ČKS. K udělení plné moci prosím využijte formulář níže.

Program členské schůze bude zveřejněn.

Plná moc ke stažení

Ubytování i stavování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení:

Ubytování v blízkosti konference:

 

Stravování v blízkosti konference:

V rámci konference je možné navštěvovat univerzitní menzu. V blízkosti fakulty je také mnoho stravovacích zařízení.

Společenský večer se uskuteční první konferenční den od 19:00
v prostorech Právnické fakulty (Bazén).

ruhý konferenční den jsou návštěvníci zváni na akci Yellow Ribbon Run, a to jak pasivně, tak  aktivně. Pro účastníky/účastnice konference, kteří jsou zároveň členi/členky ČKS, nabízíme uhrazení běžecké štafety. Pokud nechcete běžet sami,
můžete běžce podpořit a zúčastnit se doprovodného programu. Tento rok je tématem běhu Ženy ve vězení. Všechny informace naleznete zde.

Buďte s námi v kontaktu

Nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
+420 607 216 981
info@czkrim.cz

KONTAKT

Adresa

Náměstí Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1
IČO 22750045

Telefon

+420 607 216 981

Email

info@czkrim.cz