Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe – seminář IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 6. června 2019 odborný seminář na téma Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe. Seminář se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pozvánka). Na semináři budou mimo jiné představeny výsledky výzkumného projektu IKSP „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Účastníci se mohou hlásit do 26. května 2019 na adrese: LCerna@iksp.justice.cz.