Vyjádření ČKS k situaci na Ukrajině

Česká kriminologická společnost jednoznačně odmítá ruskou agresi vůči Ukrajině a vyjadřuje solidaritu jejím občanům, kteří statečně brání hodnoty svobody a demokracie. Konstatuje, že invaze a způsoby jejího provedení mají více než pravděpodobně povahu válečných zločinů, a vyjadřuje pevnou naději, že tyto činy bude možno jednou vyšetřit a adekvátně potrestat. Tomu hodlá všemožně napomáhat na poli odborném, stejně jako je připravena poskytnout konkrétní podporu a pomoc těm, kteří ji aktuálně potřebují. K tomu vybízí také všechny své členy. Pomoc se musí poskytnout co nejrychleji všem, kteří se ocitají v nouzi.