Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J.E. Purkyně pořádají ve dnech 21.-22. ledna 2019 sedmý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

Konference se uskuteční v Ústí nad Labem v budově Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (v prostorách kampusu UJEP, Pasteurova 1).

Registrace na konferenci byla ukončena 6. prosince 2018. 

K dispozici je již program konference.

Účastnický poplatek

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č. 107-2182110217 / 0100, a to nejpozději do 15. prosince 2018. Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám bude (na základě přihlášky) zaslán v samostatném mailu od organizátorů.

Výše účastnických poplatků činí 500,- Kč pro členy České kriminologické společnosti a 1.000,- Kč pro ostatní účastníky.

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera, který se bude konat 21. ledna), konferenční tašku s tištěným programem a drobné občerstvení o přestávkách.

 

Přednesení referátu na konferenci 

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí organizátorů konference.


Ubytování

Ubytování v průběhu konference si účastníci zajišťují a hradí sami. Využít můžete některá z následujících ubytovacích zařízení, která jsou v blízkosti místa konání:

Clarion Congress Hotel

Hotel Rezidence Emmy 

Penzion Na Hvězdě 

 

Další informace

Další a podrobnější informace o konferenci, včetně programu, obdrží účastníci e-mailem na začátku ledna 2018.