Yellow Ribbon Run

Česká kriminologická společnost se v letošním roce aktivně zapojuje do projektu Yellow Ribbon Run. Jeho cílem je dát šanci lidem s trestní minulostí. Za úkol si klade bořit předsudky a popularizovat opomíjené téma zaměstnávání osob po výkonu trestu.

Českou premiéru měl Yellow Ribbon Run v roce 2016. Své síly tehdy spojili zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, RUBIKON Centra, CSR platformy Business Leaders Forum a RunCzech.

Symbolem projektu je žlutá stužka, kterou si účastníci jednotlivých běhů připínají na dres a která je symbolem návratu z vězení na svobodu a úspěšného začlenění do společnosti. Její význam vychází z písně Tonyho Orlanda "Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree".

Více o celém projektu a o možnostech, jak se do něj aktivně zapojit, zde.