Nabídka pro odborníky prevence kriminality

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra hledá odborníka, který by v chystané pracovní skupině Evropské sítě pro prevenci kriminality (EUCPN) k tvorbě systému evaluací projektů zastupoval Českou republiku. Kandidát by měl být schopný aktivně komunikovat v angličtině. 

 

Pro více informací kontaktujte tajemníka ČKS: mnovopacka@iksp.justice.cz