Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost chystá ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v roce 2015 několik odborných akcí a konferencí.

15.-16. září 2015

III. penologické dny - ve spolupráci s Akademií Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Tématem budou drogy v postpenitenciární péči se zaměřením na alkohol, inhalační drogy a zneužívání léčiv coby opomíjené závislosti z pohledu adiktologie.

16. října 2015

Postpenitenciární péče – možnosti, limity a perspektivy - mezinárodní konference organizovaná ve spolupráci s katedrou kriminologie Policejní akademie ČR

8. prosince 2015

Prevence kriminální recidivy – úloha obcí a spolupracujících subjektů - konference se bude konat ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, na organizaci se bude spolu s ČKS podílet Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Bližší informace o těchto akcích sledujte v sekci Novinky.
Novinky
Třetí číslo České kriminologie
10.říjen 2016
Vybrané aspekty kybernetické kriminality
03.říjen 2016
Druhé číslo časopisu Česká kriminologie
19.duben 2016
Volby do výboru a kontrolní komise ČKS
29.únor 2016

Zobrazit všechny novinky

Česká kriminologická společnost; Náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1; Telefon: 257 104 510, E-mail: info@czkrim.cz