Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost chystá ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v roce 2015 několik odborných akcí a konferencí.

15.-16. září 2015

III. penologické dny - ve spolupráci s Akademií Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Tématem budou drogy v postpenitenciární péči se zaměřením na alkohol, inhalační drogy a zneužívání léčiv coby opomíjené závislosti z pohledu adiktologie.

16. října 2015

Postpenitenciární péče – možnosti, limity a perspektivy - mezinárodní konference organizovaná ve spolupráci s katedrou kriminologie Policejní akademie ČR

8. prosince 2015

Prevence kriminální recidivy – úloha obcí a spolupracujících subjektů - konference se bude konat ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, na organizaci se bude spolu s ČKS podílet Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Bližší informace o těchto akcích sledujte v sekci Novinky.
Novinky
Kapacita účastníků V. kriminologických dnů naplněna
07.prosinec 2016
Registrace na V. kriminologické dny spuštěna
07.listopad 2016
Prevence před negativními jevy, které ohrožují mladé lidi opouštějící ústavní zařízení
03.listopad 2016
Třetí číslo České kriminologie
10.říjen 2016
Volby do výboru a kontrolní komise ČKS
29.únor 2016

Zobrazit všechny novinky

Česká kriminologická společnost; Náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1; Telefon: 257 104 510, E-mail: info@czkrim.cz